dissabte, 5 de setembre del 2009

Els Perfums Personals són creacions d’elements naturals concebuts a títol individual, ja sigui per a un mateix o per regalar

El concepte del Perfum desitjat impregna tot el projecte perquè simbolitzi el missatge que la clienta vulgui transmetre als altres o a ella mateixa.

El perfum sorgeix de l’experimentació de la clienta amb diferents olis essencials i de la tria de diverses propostes

Materialitzant el concepte, el flascó anuncia el que conté i per tant s’escollirà per la seva decoració, forma i fabricació.

Atesa la màgia del moment en que hom rep un regal, l’ embolcall es confecciona amb elements artesans que potencien l’exclusivitat i la sorpresa.


El nom i els complements sortiran del motiu del projecte o del resultat de les propostes suggerides per la pròpia composició o motivació de compra.
Dinàmica
El procés inicia amb la primera entrevista on es mostra al client fragàncies i presentacions, després es recull la motivació i objectiu del projecte i es realitza un test olfactiu.

S’elaboren unes 3 mostres en base a la informació recollida. Aproximadament 10 dies més tard hi ha una nova entrevista per mostrar les creacions resultants per tal que triï i valori, a partir d’aquí les entrevistes es succeiran segons les modificacions que calguin. Al mateix temps se li ensenyarà diferents presentacions finals. Mentre es respecten els 2/3 mesos de maceració s’enllesteix l’embolcall.

El projecte (fragància personal, flascó, embalatge i complements escollits) es lliura junt amb un flascó “Jardí Secret” amb perfum de reserva, fins a completar la quantitat estipulada (mínim 100 ml.).
La fórmula resta propietat de l’empresa que podrà realitzar les repeticions que sol·liciti només el clien

Preus

No és pot partir d’un preu general amb un producte que està compost d’elements que poden anar de 10,00€ a 600,00€ o més, els 10 ml. depenent de l’oli essencial, de la seva procedència o època de l’any. Tampoc es pot valorar anteriorment un embolcall que pot ser des de un flascó de vidre bufat, a una capsa de fusta feta a mida, passant per múltiples possibilitats. Donat aquests factors el pagament serà al comptat i amb bestreta (50,00€ tarifa 2009), reglat amb un pressupost on s’ hi reflectiran les condicions i que s’haurà d’acceptar abans d’iniciar la elaboració.